Impregnacja kamienia

Okładziny elewacyjne to obecnie bardzo popularne materiały wykończeniowe. Na rynku spotykamy bardzo szeroki asortyment, zarówno pod względem kształtu jak i koloru. Niezaprzeczalnym atutem tych materiałów jest łatwość ich wykorzystania oraz wysoka estetyka, możliwość stosowania wzorów i różnych kształtów. Wszystko to sprawia, że produkty te cieszą się dużym powodzeniem.
 

Nie należy jednak zapominać, że okładziny elewacyjne charakteryzują się dużą porowatością, a tym samym nasiąkliwością, co oznacza, że chłoną one wodę. Wraz z wodą w głąb wnika kurz, pyły i sadza oraz zanieczyszczenia naniesione z wodą deszczową. Wszystko to powoduję obniżenie estetyki i żywotności materiału. Można wyróżnić dwa zasadnicze czynniki obniżające jakość kostki i okładzin elewacyjnych: erozja i płowienie koloru.
 

Okładziny elewacyjne są szczególnie narażone na wzmożony proces erozji w okresach późnojesiennych i wczesnowiosennych. Częste opady sprawiają, że materiał bardzo często jest mokry i nasiąknięty wodą. Spadająca poniżej zera temperatura powoduje, że woda zamarza, a tworzący się lód zwiększa swoją objętość i rozsadza drobne kapilary. Proces ten powtarza się wielokrotnie i powoduje osłabienie materiału. Efekt tego widoczny jest dopiero po kilku latach.
 

Płowienie - zmniejszenie intensywności koloru w dużym stopniu powodowane jest działaniem promieniowania UV oraz występowaniem wysoleń na powierzchni w postaci białych wykwitów, za co odpowiada kwasowy charakter opadów.
 

Najlepszym sposobem na zwiększenie żywotności okładzin elewacyjnych oraz zabezpieczenie przed erozja i utratą intensywnej barwy jest impregnacja środkami chemicznymi.
 

 

 

 


Zalety tego procesu to:

  • doskonała impregnacja powierzchnie nadająca jej własności hydrofobowe
  • penetracja w podłoże tworzy warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych
  • zachowanie własności "oddechowych" materiału
  • redukcja skłonności do zabrudzeń i ułatwianie samooczyszczania
  • zwiększanie mrozoodporności
  • uszlachetnianie powierzchni i intensyfikacja barwy
  • zwiększenie żywotności oraz zachowanie jej estetyki
Zalety impregnacji:

Powierzchnia zaimpregnowana, zaraz po nasączeniu uzyskuje własności hydrofobowe. Jest to wynik obecności związków silikonowych, które mają własności hydrofobowe, a tym samym nie mieszają się z wodą. Wyraźnie widać, że krople wody nie wnikają w głąb, tylko utrzymują się na powierzchni. Łączą się one w większe skupiska i spływają. Dlatego ważne jest oczyszczenie szczelin, by umożliwić również impregnację ścianek bocznych okładzin elewacyjnych. Impregnacja powoduję delikatne przyciemnienie okładzin elewacyjnych oraz intensyfikację ich koloru. Dodatkowo warstwa impregnatu zawiera filtr UV, co w dużym stopniu ograniczy płowienie koloru.
 

Zawsze przed przystąpieniem do impregnacji możemy wykonać małą próbę na mało widocznej powierzchni. Pozwoli to na ocenę efektu, bez angażowania środków finansowych oraz umożliwi określenie, czy takiego efektu oczekiwaliśmy.